Vård & Omsorg 2021

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Vård & Omsorg.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

17 mars

 

 

 

21 april

 

 

 

19 maj

 

 

 

16 juni

 

 

 

15 september

 

 

 

20 oktober

 

 

 

17 november

 

   

15 december

 

 

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020

Ungefär fem dagar innan mötet publiceras dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från nämnden för Vård & Omsorgs sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket sker max två veckor efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna