Kommunens interna styrdokument

Kommunen har regler, planer, program och mål för det interna arbetet. De kallas för policydokument. Dokumenten är sorterade efter kategori och därefter hittar du dem i bokstavsordning.