Fiskeriprodukter

Fiskeri- & vattenbruksprodukter

Tilläggsmärkning av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Från och med 13 december 2014 gäller nya utökade regler för obligatorisk information vid försäljning av både förpackade och/eller oförpackade färska och frysta, skaldjursprodukter, blötdjur, sjögräs och alger samt rökt fisk och kokta kräftdjur med skal som säljs oförpackade över disk.

Enligt de nya reglerna ska följande information finnas tillgänglig för konsumenterna väl synligt på en skylt, plansch eller tavla, och alla uppgifter måste kunna styrkas genom till exempel följesedlar eller fakturor.

• Handelsbeteckning, svensk namn enligt SLVFS2013:2 eller SLVs lista över tillfälliga handelsbeteckningar

• Vetenskapligt namn, latinskt namn på arten

• Produktionsmetod, fångad, fångad i sötvatten eller odlad

• Fångstområde/produktionsområde, svenskt namn på FAO-område för havsfångad fiskeriprodukt, ursprungsland för sötvattenfångad fiskeriprodukt samt vattenbruksprodukter

- För produkter från Nordostatlanten FAO 27, Medelhavet och Svarta havet FAO 37, måste delområde specificeras till exempel Kattegatt, Skagerrak eller Östersjön

• Redskapskategori för vildfångade arter, till exempel notar, trålar, nät/garn med mera

• Information om produkten har varit fryst och är upptinad.

Exempel på godkänt märkning och presentation:

Torsk (Gadus morhua)
fiskad i Barents hav med trålar.

Lax (Salmon salar)
odlad i Norge. Upptinat.

Allergiinformation

Den som säljer oförpackade livsmedel, även över disk, måste också alltid informera konsumenterna om vilka allergena ingredienser som produkten innehåller eller skriftligt upplysa konsumenterna om hur de kan ta del av denna information.

Annan nödvändig information som ska kunna förmedlas muntligt till kunden genom den manuella betjäningen är: beteckning, bäst före-dag och ingredienser.

För sammansatta och beredda produkter som köps in för att säljas över disk ska alla märkningsuppgifter medfölja till säljaren antingen genom märkning på produkten eller via handelsdokument som skickas eller medföljer produkten.

Klicka här för att komma till informationsbladet om fiskeri- och vattenbruksprodukter