Om du skadats i vården

När det inträffar en händelse i den hälso- och sjukvård som kommunen ansvara för, och som leder till en vårdskada, har kommunen en skyldighet att informera dig och utreda händelsen.

När det inträffar en händelse i vården, som kommunen ansvarar för, som leder till en skada så är det kommunens ansvar och skyldighet att informera dig och utreda händelsen. Kommunen ska också arbeta förebyggande så att en liknanden händelse inte ska inträffa igen. När en vårdskada har inträffat kan du vara berättigad till ersättning.

Patientskadelagen

Enligt Patientskadelagen kan den som drabbats av en skada som är orsakad av eller har uppstått i samband med hälso- och sjukvård få ersättning i vissa fall. När du söker ersättning enligt Patientskadelagen ska du kontakta kommunens försäkringsbolag som är Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar
Storgatan 8
434 30 Kungsbacka
Tel. 0300-30600
www.lansforsakringar.se


Läkemedelsförsäkringen

Om skadan har orsakats av läkemedel kan du söka ersättning enligt Läkemedelsförsäkringen. 

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Box 17608
118 92 Stockholm
Tel. 08-462 37 00
www.lakemedelsforsakringen.se