Kungsbacka kommuns information med anledning av covid-19

Här samlar vi aktuella sidor, nyheter och länkar för att du enkelt ska hitta aktuell och korrekt information som rör coronaviruset covid-19.

Sidan uppdaterades senast: 26 januari kl. 14:26

Det kommer mycket uppdateringar om coronaläget just nu från våra myndigheter. Vi bevakar ständigt de beslut och direktiv som kommer och uppdaterar hur kommunens verksamheter påverkas av dessa. Håll dig uppdaterad här på sidan för den senaste informationen från Kungsbacka kommun. 

Skärpta restriktioner från 18 december

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. Från och med den 18 december gäller skärpta restriktioner för hela landet. Vad de nationella råden innebär kan du läsa om på krisinformation.se. Hur Kungsbackas verksamheter påverkas kan du läsa om här på sidan under rubriken Lägesbild: hur ser det ut i våra verksamheter just nu?

Se upp för bedrägeriförsök i samband med vaccination mot covid-19

Just nu finns det personer som utger sig för att jobba med vaccinationen mot covid-19 och ringer invånare för att boka in dem för vaccination. De ber att man ska legitimera sig med bank-id. 

Region Halland ber dig ALDRIG att logga in med bank-id via telefon. Vaccination mot covid-19 är gratis. Läs mer om vaccination på regionhalland.se.

Smittläge i Halland 

Belastningen på vården är fortsatt mycket hög och Region Hallands smittskyddsenhet bedömer att smittspridningen fortsätter på en hög nivå. Smittan ökar i alla åldersgrupper och i samtliga kommuner i Halland, därför väldigt viktigt att alla invånare ansvarar för att följa allmänna föreskrifter och råd samt pandemilagen när det gäller antal deltagare, avstånd och hygien.

Statistik om smittoläget uppdateras löpande på regionhalland.se.

Vi söker sjuksköterskor

På grund av ett högt tryck inom Vård & Omsorg söker vi nu sjuksköterskor som kan arbeta hos oss. Läs mer här.

Lägesbild: hur ser det ut i våra verksamheter just nu?

Vaccination mot covid - 19

12 januari startade Kungsbacka kommun vaccineringen av de personer som har allra störst behov av skyddet. Först ut var boende på vård- och omsorgsboendena. Läs mer om vaccinering. 

27 januari övergår gymnasiet till delvis distansstudier

Anledningen till detta är att smittläget ser olika ut i Sveriges regioner. Grundplanering för perioden onsdag 27 januari – fredag 12 februari:

  • Årskurs 1 har undervisning på skolan vecka 4 (onsdag-fredag). Denna vecka har eleverna moderna språk på plats. Vecka 5 och 6 har årskurs 1 distansundervisning.
  • Årskurs 2 har undervisning på skolan vecka 5. Denna vecka har eleverna moderna språk på plats. Vecka 4 och 6 har årskurs 2 distansundervisning.
  • Årskurs 3 har undervisning på skolan vecka 6. Denna vecka har eleverna moderna språk på plats. Vecka 4 och 5 har årskurs 3 distansundervisning.
  • Individuella val har undervisning på distans
  • Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har undervisning på skolan

Delvis distansundervisning för årskurs 7-9 i Kungsbackas kommunala skolor, vecka 4-6

25 januari till 12 februari, kommer Kungsbacka kommuns grundskolor använda sig av möjligheten att ha delvis distansundervisning för elever som går i årskurs 7-9.  Upplägget på skolorna kommer att se olika ut, beroende på lokala förutsättningar. 

Det finns bestämmelser på plats som gör att vi kan stänga enskilda förskolor och grundskolor efter inrådan från smittskyddsläkare för att minska smittspridning eller om det uppstår personalbrist. Information om vilka skolor eller förskolor som är eller har varit stängda hittar du på sidan förskolor och grundskolor som stängs.

Idrottsanläggningar 

Från och med måndag 25 januari öppnar vi kommunala idrottslokaler för träning i organiserad form, för barn och unga födda 2005 eller senare. Föreningar kan då återuppta träningar inomhus under förutsättning att aktiviteterna kan ske på ett smittsäkert sätt. Omklädningsrum kommer fortfarande att vara stängda.

Utomhusanläggningar för idrott såsom konstgräsplaner och löparbanorna på Tingbergsvallen öppnade igen lördagen 16 januari. 

Fritidsaktiviteter för unga

Vi planerar nu för att återuppta vissa organiserade kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga, både inomhus och utomhus. Skejthallen är öppen igen men endast för de som är födda 2005 eller senare. Läs mer här!
Håll utkik i appen Ung i Kungsbacka för aktuella aktiviteter.

Bibliotek

Biblioteken i Kungsbacka erbjuder endast begränsad service. 

Daglig verksamhet öppnar under tillfälliga former 25 januari

Från måndagen 25 januari öppnar daglig verksamhet under tillfälliga former. Daglig verksamhet kommer bedrivas i dessa former fram till 31 mars, eller längre om det behövs. Kommunens dagliga verksamheter stängde i december, efter beslut från nämnden för Individ & Familjeomrorg. Orsaken till stängningen var att begränsa smitta. 

Ytterligare förlängt tillfälligt besöksförbud på vård- och omsorgsboende

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att ytterligare förlänga det tillfälliga besöksförbudet på samtliga vård- och omsorgsboende i Kungsbacka kommun. Det förlängda besöksförbudet gäller från den
13 januari-2 februari. Beslutet gäller boende både i kommunal och privat regi. 

Tillfälligt lokalt besöksstopp vid verksamhet med korttidsplatser och växelvård

Ett tillfälligt lokalt besöksstopp för verksamheter som bedriver korttidsplatser samt växelvårdsplatser införs från och med den 18 november 2020 och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter. 

Trängselkontroller

Miljö & Hälsoskydd fortsätter med trängseluppdraget och tar emot klagomål. Kontroller görs på restaurang, café och pub. Inga nya kontroller har gjorts under vecka 2. Under förra veckan kom det inte in några klagomål från invånare. Nytt är att Länsstyrelsen Halland också gör tillsyn, fast kontroller utifrån trängsel på till exempel varuhus. Läs mer om våra kontroller. 

Publikgräns om åtta personer

Publikgräns om max åtta personer fortästtar att gälla i hela landet. Läs mer om beslutet på Länsstyrelsens hemsida. Det är Polismyndigheten som kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs i strid med ordningslagen. Läs mer på polisen.se

Frågor om publikgränsen hänvisas till Länsstyrelsen eller Polisen. 

Mer information från våra verksamheter

Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter 

Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi följer utvecklingen på området och anpassar hela tiden vårt förhållningssätt efter rådande omständigheter. 

Läs mer om hur vi kommunicerar om smitta kring enskilda sjukdomsfall 

Var källkritisk och sprid inte rykten

Tillsammans är vi många som just nu arbetar sida vid sida för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. Kommunen kommunicerar kontinuerligt om information som rör våra verksamheter. 

Det är viktig att du håller dig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning, det är speciellt viktigt i det läget vi befinner oss i nu.

Våra viktigaste råd:

  • Använd sunt förnuft i sociala medier.
  • Var källkritisk. Sprid inte rykten.
  • Tänk på att viktig information kan dröja.

Följ läget direkt hos ansvariga myndigheter

För bekräftad och aktuell information om samhällsläget uppmanar vi dig att vända dig direkt till ansvariga myndigheters informationskanaler. Du hittar länkar till dem längre ned på denna sidan. 

Andra bra kanaler att följa för aktuell information är vårt nyhetsbrev och vår facebooksida

De senaste nyheterna om covid-19

Kontakta gärna