Två glada seniorer läser på baksidan av en bok på biblioteket Fyren

Bibliotek

På biblioteken i Kungsbacka kan du låna böcker, spel, filmer och musik. Du kan sitta och läsa, studera, låna dator, använda internet eller söka i databaser.

Våra bibliotek

Uppdaterades senast 22 januari kl. 15:40

I Kungsbacka kommun finns sex bibliotek: Fyrens bibliotek och biblioteken i Frillesås, Åsa, Fjärås, Onsala och Kullavik. Det finns också en biblioteksbuss och en bokbil som kör på rullande schema.

Biblioteken har en egen webbplats där du hittar öppettider, kontaktuppgifter och annan information. På webbplatsen kan du också söka, reservera eller låna om.

Bibliotekens webbplats

Information med anledning av coronapandemin

Biblioteket är fortfarande stängda som mötesplats och erbjuder endast begränsad service.

Besökare får endast göra korta besök för att hämta medier eller för återlämning. Alla uppmanas att innan besöket kontrollera att det de vill hämta finns tillgängligt på biblioteket, för att på så sätt minimera tiden för besöket.

För dig som har stort behov av en dator eller behöver göra utskrifter finns det möjlighet att boka dator i 15 minuter.

Biblioteken tar emot ett begränsat antal besökare samtidigt.

Läs mer på bibliotekens webbplats.