Det här lovar vi om offentlig konst

Vi vill att alla ska veta vad de kan förvänta sig av vår verksamhet. För en kvalitetsdeklarerad tjänst lovar vi en viss nivå av service så du vet vad du kan förvänta dig att få.

Utvecklare konst ska tillhandahålla fackkunskaper vid upphandling av konstnärlig utsmyckning till kommunala byggnader. 

Kontakta gärna