Lovskola för elever i grundskolan

En del i vårt arbete med att fler elever ska nå målen för grundskolan är att ordna lovskola för de elever som behöver. Här hittar du information om våra gemensamma lovskolor.

Upplägg och inriktning kan variera mellan de olika tillfällena. Elevens skola ansvarar för att informera vårdnadshavare och elever om möjligheten till lovskola och anmäla intresse när det är dags.

Lovskola och läxhjälp läsåret 2020-2021:

  • Lovskola och läxhjälp på höstlovet vecka 44, 3 dagar dagar måndag till onsdag
  • Lovskola och läxhjälp på sportlovet vecka 7, 4 dagar måndag till torsdag  
  • Lovskola och läxhjälp under påsklovet  
  • Sommarskola, preliminära datum 14-24 juni, här kan elever i årskurs 9 betygspröva 

Under jullov genomförs inte lovskola.

Lovskola och läxhjälp under höstlovet vecka 44, 26-28 oktober 

Höstlovsskolan och läxhjälpen genomförs måndag-onsdag v. 44, kl. 9-15. vi kommer vara i  lokaler på Aranäsgymnasiet. Här görs inga betygsprövningar, men ges möjlighet att träna inför prov, arbeta ikapp eller få stöd med läxa.

Främst med kärnämnen: Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk och Engelska, Viss läxhjälp kan ges i teoretiska ämnen.

Elevens skola sänder material om vad eleven ska studera till lovskolan. Du som elev ber din lärare om underlag

Upplägget är anpassat för att vi ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tänka på att:

  • Stanna hemma vid minsta tecken på förkylningsliknande symptom
  • Tvätta händerna ofta. Handsprit finns på lovskolan
  • Håll avstånd, tänk på hur du hälsar!
  • Kan du cykla eller gå till lovskolan är det toppen! Det ger mer plats för dem som måste ta bussen.

Elev som inte kan vara på plats kan få visst stöd med hjälp av Teams i Office 365. Som stöd för kommunikationen finns lärarstudenter och assistenter tillgängliga där klockan 9–15.

Anmälan

Fyll i blanketten som finns på denna sida och sänd till elevens skolan. Vi ser gärna dina anmälan senast 16 oktober. Meddela om eleven kommer delta hela dagar, del av dag eller bara vissa dagar.

Frånvaro ska anmälas

Observera att anmälan av frånvaro ska göras om eleven får förhinder. Anmälan av frånvaro under lovskola görs till samordnare Gabriela Skörvald

på telefon 070 5086820. 

Kontakta gärna

Vill du veta mer om möjlighet att delta i lovskola, kontakta i första hand skolans rektor eller elevens mentor.

Kontaktuppgifter till våra skolor 

Ansvarig för planering av lovskola är 

Håkan Kollberg, utvecklingsledare
0300-83 67 08
hakan.kollberg-winsnes@kungsbacka.se