Dataskyddsförordningen - ordlista

På den här sidan kan du se vad olika begrepp kopplade till bestämmelser i dataskyddsförordningen innebär.

Dataskydd 

Dataskydd handlar om att företag och andra organisationer som behandlar människors personuppgifter ska göra det på ett sätt som skyddar individens integritet.

Dataskyddsförordningen

EU:s gemensamma lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får lov att behandlas och vilka rättigheter den enskilde EU-medborgaren har när hens personuppgifter behandlas.

GDPR

På engelska heter dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, vilket förkortas GDPR.

Personuppgifter

All slags information som kan knytas till en levande individ, direkt eller indirekt, är personuppgifter. Till exempel är namn, personnummer, adress, bilder och betyg personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling

Begreppet inkluderar alla former av hantering av personuppgifter. Begreppet "behandlas" är brett; exempel på personuppgiftsbehandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning och spridning.  

Registrerad

Individ vars personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig 

Benämningen på den som är ytterst ansvarig för personuppgiftsbehandlingen, är oftast ett företag eller organisation. I kommunen är varje nämnd är ansvarig för de personuppgifter som hanteras inom det egna verksamhetsområdet

Dataskyddsombud

Den person som den personuppgiftsansvarig utsett till att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Dataskyddsombudet är också ombud för de registrerade.

Länk till information om Kungsbacka kommuns dataskyddsombud

Personuppgiftsbiträde 

Den som utanför den personuppgiftsansvariges organisation behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Det kan exempelvis vara en leverantör av digitala läromedel.